۱۳۸۸ آذر ۱۹, پنجشنبه

بازگشت دوباره رنگارنگ

بازگشت دوباره رنگارنگhttp://rangarangus.blogspot.com

در صورت فیلتر شدن این وب یک عدد به آخر آدرس وب اضافه نمایید
به طور مثال اگر ادرس فوق فیلتر شد

http://rangarangus1.blogspot.com
http://rangarangus2.blogspot.com
http://rangarangus3.blogspot.com
http://rangarangus4.blogspot.com
http://rangarangus5.blogspot.com
http://rangarangus7.blogspot.com

این روش تا بی نهایت عدد ادامه دارد و فیلترینگ معنایی ندارد.


تا ایرانی زنده است تا ایرانی خرد را چراغ روشنی بخش راه مبارزه خود قرار دهد شکست معنایی ندارد .

بیایید متحد شویم بیایید برای آزادی ایران دست در دست هم دهیم و یکصدا فریاد سر دهیم

زنده باد ایران زنده باد رنگارنگ

زنده باد داور زنده باد پرویز
سروران و دلاوران میدان مبارزه

زنده باد ایرانیانی که در این راه از جان و مال و همه چیز خود هزینه می کنند .


هیچ نظری موجود نیست: